Ewamar
Ocena ryzyka
zawodowego

Opracowujemy i dokumentujemy Ocene Ryzyka Zawodowego.

Zgodnie z art 226 k.p. w ramach Oceny Ryzyka Zawodowego  pracodawca ma obowiązek:

  • dokonania ORZ związanego z wykonywaną pracą
  • udokumentowania dokonanej oceny
  • zastosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko
  • poinformowania pracowników  o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
Zadzwoń do nas

+48 607 119 334

+48 722 033 443

Ewa Stachera – Główny Specjalista ds. BHP, 
Aneta Stachera – Główny Specjalista ds. BHP

Skorzystaj z formularzu
by się skontaktować!