Usługi oferowane przez Ewamar
w ramach obsługi BHP

Oferujemy usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP), oraz spraw kadrowych związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej i doskonałej znajomości najnowszych przepisów prawa pracy.

Wykonujemy wiele innych usług wymaganych ustawowo w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.

  • organizujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup zawodowych
  • organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • ocenę wydatku energetycznego na stanowiskach pracy
  • audytujemy stan bezpieczeństwa i higieny pracy
  • opracowujemy instrukcje oraz procedury z zakresu BHP
  • opracowujemy analizy ryzyka zawodowego
  • zajmujemy się organizacją badań czynników szkodliwych
  • merytoryczna pomoc w wykonywaniu nakazów i decyzji wydanych przez organy kontrolne w zakresie BHP
  • prowadzenie kompleksowej obsługi firm w zakresie BHP zgodnie z art. 237(11) k.p.
Zadzwoń do nas

+48 607 119 334

+48 722 033 443

Ewa Stachera – Główny Specjalista ds. BHP, 
Aneta Stachera – Główny Specjalista ds. BHP

Skorzystaj z formularza
by się skontaktować!