Ewamar
Kompleksowa obsługa
spraw kadrowych

Obsługa kadrowa obejmuje pełny zakres usług związanych z obowiązkami pracodawcy wobec pracowników, a więc przede wszystkim sporządzanie umów o pracę, prowadzenie akt osobowych pracownika, wystawianie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania.

W ramach kompleksowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej obsługa w następującym zakresie:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, w tym ewidencja czasu pracy
  • wystawianie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, umów cywilno prawnych
  • sporządzanie umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu
  • dokumentacja związana z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników
  • regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych
  • urlopy
Zadzwoń do nas

+48 607 119 334

+48 722 033 443

Ewa Stachera – Główny Specjalista ds. BHP, 
Aneta Stachera – Główny Specjalista ds. BHP

Skorzystaj z formularza
by się skontaktować!